a Leg

Feature Film

Year: 2020
Production
Company:
Cream Production Co., Ltd.
Director: CHANG Yao-Sheng
Scriptwriter: CHANG Yao-Sheng , CHUNG Mong-hong
Executive Producer: CHUNG Mong-hong
Actor/Actress: GWEI Lun-Mei , Yang Yo-ning , Michael CHANG , LEE Lee-Zen , CHIN Shih-chieh
Others : CHAO Shih-Hao(Art Direction) , NAKASHIMA Nagao(Cinematography) , LAI Hsiu-Hsiung(Editor) , Chih-Hsuan CHEN(Gaffer) , HSU Li-Wen(Makeup & Costume Design) , Saburo LIU(跟焦) , TU Chun-Tang(收音) , TU Duu-chih(Sound Designer) , WU Shu-Yao(Sound Designer) , Lu Luming(Music)
Color : Color
Running time: 115 min
Language: Chinese
Film Type : Fiction
Genre : Romance
Sales Contact : MirrorFiction Inc.
Sharleen LIU
E sharleenliu@mirrorfiction.com
T +886-2-6633-3562
M +886-921-175-350
Updated:2021/02/25
TOP